donderdag 31 december 2009, 09:59

Extra: Uw lijstjes

Het zit erop. Vijftig dagen lang hebben wij ons licht laten schijnen over de jaren nul. Nu is het uw beurt! Welke voorwerpen, personen en trends zijn we vergeten? Wat stond te laag op de lijst, wie hebben we overschat? Waarover had u meer willen lezen?

Wij lezen hieronder graag uw top-lijstje of de bijdrage die ú miste in de Top 50 van de Jaren Nul.
We kijken uit naar uw mening en we spreken elkaar in 2019!

Deel via Twitter of Facebook

6 reacties

31 december 2009
Flobak

he ik heb een top 11

1 Plafond aan scherven: Barack Obama, Angela Merkel
2 het nieuwe gezicht van rechts: de familie Bakker, Geert Wilders, Pim Fortuin
3 Gossip: RTL Boulevard, Perez Hilton, D-list
4 Peer to peer: torrents, marktplaats, etsy
5 Wij zijn niet meer de enige met een Apple
6 The Nerd & The Cat: stuff on my cat, lolcats, cute overload
7 Kanye: goeie platen en goeie MTV interventies
8 Canta’s: niet alleen meer voor de slecht ter bene, ook voor de luie gezin
9 Klein verzet: Guerillia Gardening, Free Running (Parkour)
10 De weekend trip en de rolkoffer
11 Albert Heijn Excellent en To Go: gemaksvoedsel wordt big

voorspelling jaren tien: simpeler, minder, schoner


31 december 2009

De redactie heeft ervoor gekozen geen subversieve trends op te nemen in de top50, omdat die niet herkenbaar zijn bij het brede publiek. Menig lezer moest daarom het nieuwe subversieve handwerken missen: van het breien van een string tot “fa-la-la-la-fucking-la” in kruissteek. De vraag is echter wanneer subversieve trends mainstream worden en dus wel in de top50 horen. Zoals bijvoorbeeld alles wat met eco heeft te maken: meatless monday, Arnhem-aan-Zee, duurzaamheid, voedsel-patriotisme, slow-food, bamboe textiel en eco-katoen, zonnepanelen op je huis, Ikea-lamp en grootmoeder. Allemaal dingen die tien jaar geleden nog nauwelijks speelden bij het grote publiek en dat nu wel doen. Wellicht zien we die onderwerpen dus wel terug in de top50 van 2019, inclusief Het Nieuwe Kantklossen.

Verder miste ik de belangrijke bevolkingsthema’s van de jaren nul. Vergrijzing werd de laatste tien jaar een groot politiek onderwerp. Nederland heeft minder dan andere landen te kampen met de gevolgen van de vergrijzing, dankzij de grote aantallen migranten in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Desondanks is de immigratie sterk gereguleerd. Met het moderne migratiebeleid probeert Nederland hoogopgeleide migranten aan te trekken en laagopgeleiden buiten de grenzen te houden. Maar intussen neemt de emigratie van “autochtone” Nederlanders toe: vooral hoogopgeleide, jonge gezinnen emigreren. Afname van immigratie, toename van emigratie en vooral de afname van de geboorten heeft geresulteerd in bevolkingskrimp. Bepaalde regio’s van Nederland lopen letterlijk leeg en provincies als Zeeland en Limburg proberen wanhopig met reclames nieuwe inwoners te trekken.

Ten derde miste ik een bijdrage over Roken In De Ban. Van Albanie en Bermuda tot Vietnam: het werd rokers overal moeilijk gemaakt in de jaren nul. In Nederland werd eerst een rookvrije werkplek verplicht (2004) en werd Schiphol de eerste rookvrije luchthaven van Europa (2008). Ook dit leidde tot veel subversieve acties, zoals de oprichting van de “Enige en Universele Rokerskerk van God” in 2001. Wat een contrast met de voorgaande decennia, toen roken nog Heel Erg Cool was en sigarettenmerken sport- en muziekevenementen sponserden.


1 januari 2010

foe, Marloes, toch effe: niet rokers het moeilijk maken, hallo. dat is duidelijk het punt missen. het gaat erom dat een roker de eer aan zichzelf houdt. Wil jij roken, doe dat dan in je eigen hol. en de rookban is dus om het voor de NIET ROKER gemakkelijker te maken.

Over de dingen als zuinig omgaan met water, electriciteit en consumpiegoederen, tevens zonnepanelen, groene stroom danwel NADENKEN over wat je doet en daar aktie op ondernemen: no way dat dat jaren nul groots is: het is net begonnen. Ik hoop wel dat op zijn minst 60 procent van deze lezers er hun bijdrage al aan leveren, maar ik weet wel zeker dat op mijn werk hoogstens 15% van mijn directe collegas er op zijn of haar manier zo mee bezig is in de praktijk als ik.

Het begint nu in bedrijven en overheden wat toe te nemen, en zonder dat nooit de doorbraak naar het grote publiek.

Dat van de vergrijzing: het effect op geldverdeling (aow) en verdeling van zorg zal er stevig onder te verduren krijgen, maar verder is het een fase. Wat zullen we zeggen, 40 jaar anders dan dat het nu is en vroeger was? Maar als onze ouders dood zijn die uit gezinnen van 4 tot 8 kinderen kwamen en wij uit de gezinnen van 2 tot 3 oud en bejaard het loodje leggen, dan is het evenwicht weer hersteld. Dat emigreren is zo’n groot aantal mensen niet, meen ik! Heb jij de cijfers?


1 januari 2010

eh, onder te lijden..


7 januari 2010

@Tzz Wat betreft roker moeilijk maken/niet-roker makkelijk maken: tomeetoes/tomaatoes. Waar het mij om ging, is dat roken uit de publieke sfeer is verdrongen in de jaren nul en dat dat een groot verschil was met de voorgaande decennia.

Hetzelfde geldt voor groen denken en doen: natuurlijk wordt dat nog veel groter maar de motor is gaan draaien in de jaren nul met An Inconvenient Truth, The Age of Stupid en Earthlings. Althans, ik zie de opkomst van de groene trend in de jaren nul.

Ik ben het met je eens dat vergrijzing een fase is. De politieke paniek daarover is vaak onterecht. De cijfers over emigratie zijn uitgebracht door het NIDI dat in 2005 een bulletin publiceerde over “Emigratie van Nederlanders: geprikkeld door de bevolkingsdruk”. Na jarenlange immigratieoverschot was er onder demografen nogal wat tumult toen halverwege de jaren nul de emigratie groter werd dan de immigratie. Het ging in 2005 bijvoorbeeld om 112.000 ingezetenen, deels emigranten en deels remigranten.


12 januari 2010

:)
ik reageerde wat fel geloof ik :)

Jammer dat we nu geen top50 meer hebben. Maar inderdaad! Tot in 2019 allemaal!